Ekonomi

ATK edhe me një shërbim të ri elektronik

0
atk-edhe-me-nje-sherbim-te-ri-elektronik

Shërbimi i ri elektronik për plotësimin dhe freskimin e informatave të tatimpaguesit është funksionalizuar në sistemin elektronik EDI, dhe është në dispozicion për tatimpaguesit, të cilët do të shfrytëzojnë sistemin EDI.

Përmes këtij shërbimi, tatimpaguesi është i obliguar për përditësimin e informatave të tij, me qëllim që Administrata Tatimore të ketë informatat e sakta për të komunikuar me tatimpaguesin.

Më konkretisht përmes shërbimit “Plotësimi dhe freskimi i informatave të tatimpaguesit”, përveç informatave të cilat merren nga regjistri i tatimpaguesve përmes Agjensionit për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë (ARBK), si dhe Institucione tjera, tatimpaguesi do të jetë i obliguar për të ofruar edhe informata shtesë, si:
E-mail i biznesit;
Telefoni i biznesit;

Mbajtësi i librave / Kontabilisti;

Telefoni i mbajtësit të librave / Kontabilistit;

Email adresa e mbajtësit të librave / Kontabilistit;

Llogaria bankare e biznesit, etj.

Për plotësimin e saktë të informatave të tatimpaguesit, ATK ka përgatitur “Udhëzuesin për plotësimin e informatave në Profilin e tatimpaguesit”, të cilin do ta gjeni në dritaren përkatëse ku edhe bëhet plotësimi i të dhënave, andaj ju sugjerojmë që ta shfletoni udhëzuesin paraprakisht. /Lajmi.net/

Lexo të tjera