Opinion

Shkruan Arianit Koci: Misioni monoetnik i Speciales

0

Por, është e pasaktë të përmenden gjykatat e shteteve të ish-Jugosllavisë, si gjykata që e kanë misionin e njëjtë si Gjykata Speciale. Në Kroaci, Bosnje dhe Serbi, gjykohen krimet e pretenduara të të gjitha etnive.

Gjykata Speciale është krijuar për shkak të dështimit të sistemit tanë të drejtësisë, është sentenca që po e dëgjojmë këto ditë.

Si argument për këtë, po merret fakti që Kroacia, Bosnja dhe Serbia i kanë krijuar gjykata e veta me kohë, për t’i gjykuar krimet e veta.

Nuk është ashtu!

Fakt është se sistemi i ynë i drejtësisë ka mangësi të mëdha.

Por, është e pasaktë të përmenden gjykatat e shteteve të ish-Jugosllavisë, si gjykata që e kanë misionin e njëjtë si Gjykata Speciale.

Në Kroaci, Bosnje dhe Serbi, gjykohen krimet e pretenduara të të gjitha etnive.

Nuk janë gjykata me mision monoetnik.

Madje, gjykimet për krimet e luftës në Serbi, janë farsē

Në rastin e Kosovës, hetohen dhe gjykohen vetëm krimet e pretenduara të shqiptarëve.

Kjo është dallimi.

Gjykata Speciale në Kosovë është ndërtuar mbi premisa diskriminuese.

2.

Sa i përket dështimit të sistemit tanë të drejtësisë, edhe këtu ka vend për debat.

Prej vitit 1999 fjalën kryesore në drejtësi e ka pasur UNMIK-u rreth 10 vite, e pastaj edhe EULEX-i.

Nëse flasim për dështim të sistemit të drejtësisë, atëherë së pari duhet ta drejtojmë gishtin nga këto dy struktura.

Natyrisht, kjo nuk e minimizon përgjegjësinë e faktorit vendor.

Por, nëse e përcjellim logjikën e dështimit, Gjykata Speciale qenka krijuar për shkak të dështimit të bashkësisë ndërkombëtare, në rend të parë.

E këtë dështim e paguan Kosova.

3.

Në gjykata në Kosovë, sipas Fondit për të drejtën humanitare, nga të gjitha aktakuzat e ngritura për krime lufte prej vitit 1999 deri në 2018, 34 shqiptar dhe 4 serb janë dënuar.

34 me 4.

Siç po shihet, në Kosovë ka shumë më tepër shqiptar të dënuar për krime lufte, se sa serb.

Prandaj, ku është logjika e krijimit të një gjykate që merret ekskluzivisht me krimet e pretenduar të shqiptarëve?

Botërisht dihet  për masakrat, vrasjet dhe dhunimet që i kanë kryer forcat serbe në Kosovë.

3.

Gjykatën Speciale e kanë krijuar si e kanë krijuar, dhe do ta përfundojnë kur vet të duan. Nuk po na pyesin

Fati i jonë është se deri me tani, asnjëherë nuk jemi zhgënjyer me miqtë tanë ndërkombëtar.

Prandaj, edhe duhet t’i besojmë drejtësisë ndërkombëtare.

Në fakt, nuk kemi opsion tjetër.

Lexo të tjera