Lajme

Shqyrtohet Projektligji për Festat Zyrtare në Kosovë

0
shqyrtohet-projektligji-per-festat-zyrtare-ne-kosove

Ky komision që do të mblidhet në ora 13:00 do të shqyrtojë në parim projektligjin nr.07/L-015 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 03/L-064 për Festat Zyrtare në Kosovë.

Pikë e pestë e rendit të ditës, ky komision ka shqyrtimin e ndryshimit dhe plotësimit të Ligjit nr.06/L-114 për Zyrtarët Publik, sipas Aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese, rasti nr.KO203/19.

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 10.06.2020;

3. Shqyrtimi i draft-planit të punës së Komisionit, për vitin 2020;

4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.07/L-015 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 03/L-064 për Festat Zyrtare në Republikën e Kosovës;

5. Shqyrtimi i ndryshimit dhe plotësimit të Ligjit nr.06/L-114 për Zyrtarët Publik, sipas Aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese, Rasti nr.KO203/19;

6. Të ndryshme. /Lajmi.net/ 

Lexo të tjera